Garik Papoyan - Esim

 • www.facebook.com/garikmusic
  Եսիմ
  Կարամ նախանձեմ,
  բայց դժվար կարանամ խանձեմ:
  Հավես չունեմ,
  Բայց ոչինչ մեկից կվարձեմ:
  Կարծիք ունեմ,
  ժամանակ չունեմ, որ կարծեմ:
  Գնամ էժանով թարմանամ,
  այսինքն՝ լվացվեմ:
  Ամբողջ գիշեր սոված
  մի շուն հաչում էր,
  Իսկ ժամանակին
  նեղվում էր, որ գլխարկ չուներ:
  Ինչ-որ մի բան
  մարմնիս վրա շրջում էր,
  մի տեսակ եղա,
  երբ պարզվեց մրջյուն էր:
  Ես կյանքից սպասում եմ “զդաչի”,
  Բայց "զդաչին" հայերեն բառ չի...

  Category :

  #garik#papoyan#esim

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up