Արդյո՞ք լավ է, երբ երեխան 6 տարեկանում է գնում դպրոց

Բաժին Երեխաներ,