Հայրը չէր կարողանում հավատալ այն ամենին ինչ արձանագրել էր տեսախցիկը

Բաժին Երեխաներ,