Երբ նա ծնվեց ընդհամենը 300 գրամ էր կշռում, բայց տեսեք, թե ինչպիսին է նա այսօր

Բաժին Երեխաներ,