Գլխուղեղի անոթների մաքրումը ժողովրդական միջոցներով

Բաժին ԺԱՄԱՆՑ,