Մայրը երեխային կատվի հետ միայնակ էր թողել սենյակում, երբ լսվեց երեխայի ճչոցը. ներս մտնելուց հետո նա ուղղակի ասրսափեց