Քանի՞ բարբառի է տիրապետում Հրաչ Մուրադյանը:

Բաժին ԺԱՄԱՆՑ,