Պատմության մեջ ամենադաժան դիկտակորների երեխաները

Այս երեխաների ճակաագիրը որոշված է, քանի որ նրանց հայրերը այս մարդիկ են