Մայրամուտից մինչ լուսաբաց Երևանի հետ. «Երևան ջան»

Նկարահանում` Դավիթ Աբրահամյան
Երաժշտություն` Լիլիթ Նավասարդյան
Մոնտաժ` Կարեն Քոչարյան