Եգիպտոսի պատմությունը 2-ից 7 տարեկան երեխաների համար

Համաշխարհային Պատմություն մանուկների համար: 2-ից 7 տարեկան երեխաների համար: ռեժ. Ռոբերտ Սահակյանց։